Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. hotelkramus.com е информационен уеб сайт с възможност за онлайн резервации за територията на Реублика България, наричан за краткост уеб сайт.

 

 1. Домейнът hotelkramus.com , уеб сайтът и марката Хотел Крамус са собственост на фирма "Крамус – Груп" ООД, ЕИК: 205431921. За целите на настоящите общи условия, наричаме цялата съвкупност hotelkramus.com

 

 1. hotelkramus.com има право да променя по всяко време съдържанието на сайта, както и да прекрати използването му от даден потребител при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на Република България и ЕС.

 

 1. hotelkramus.com , собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

 

 1. Всички използвани програмни модули и технологии, ноухау и сорс код на софтуера са собственност на hotelkramus.com  или на трети страни с уредени авторски права за използването им от hotelkramus.com  . Забранено е копирането, дистрибутирането и каквото и да било разпространение на целия или части от програмния код.

 

 1. Част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта е нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Там са описани всички правила и политики за работа с лични данни, политики за използване на бисквитки (cokies), както и редица въпроси касаещи Вашата информационна сигурност, както и права и задължения, които се пораждат от използването на сайта.

 

 1. Настоящите общи условия имат сила на договор между hotelkramus.com  и ползвателите на сайта

 

 

 1. ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

 1. Необходими условия за генериране на резервация(и):

- Изполване на формата за онлайн резервации в страницата на хотела.

- Валиден e-mail адрес и телефон.

- Вярно попълнени данни за клиента (контрагента) – име и фамилия за физически лица и/или данъчни идентификационни данни за юридически лица – име на фирма, адрес по регистрация, МОЛ, ЕИК, No ЗДДС.

 

2.Поставяне на отметка за съгласие с нашите Общи условия и Политика за поверителност и натискане на бутона [ РЕЗЕРВИРАЙ ].

 

 1. При успешно генерирана резервация, hotelkramus.com ще Ви изпрати съобщение на посочения от Вас e-mail адрес, с връзка, която да последвате.

 

III. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

 

 1. За приключване на процеса на резервация е необходимо да кликнете върху връзката за „потвърждаване на резервацията“, която се съдържа в полученото съобщение по email.

 

 1. ПРОМЯНА И ОТКАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

 

 1. При липса на свободен капацитет, hotelkramus.com  се задължава в рамките на един работен ден след получаването на потвърждението Ви за резервация да Ви уведоми за невъзможността да изпълни резервацията Ви, по телефон или чрез съобщение по email.

 

 1. Вида стаи, техните количествата и броя гости на хотела във Вашата резервация можете да промените по всяко време преди да сте я потвърдили.

 

 1. Ако искате да направите промени след окончателното потвърждение на резервацията, или да я анулирате, е необходимо да се свържете с администратора на hotelkramus.com  чрез „форма за контакт“ или по телефон.

 

 1. hotelkramus.com приема електронни плащания през сайта. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e – mail. При неизвършено плащане, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.
 2. При анулиране на потвърдена резервация до 30 (тридесет) календарни дни (освен ако между страните, не е договорен друг срок), преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети или силен летен/зимен сезон, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.
 3. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
 4. hotelkramus.com запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.
 5. При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

В тези случаи хотелиерът:

- Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени. Възстановява платения от клиента депозит в 10 (десет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Регистрация и настаняване се извършва посредством предоставяне на лични документи,

удостоверяващи самоличността на гостите. Потребителя доброволно предава документа си за самоличност на дежурен администратор, който да впише данните му в Регистъра за настанени туристи. Документът за самоличност задължително се проверява за точност на информацията и валидност на документа и се връща на клиента. Не се разрешава копиране на лични документи. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Вижте Защита на ЛИЧНИ ДАННИ.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

 • Настаняване: След 14:00 часа в деня на настаняване.
 • Освобождаване: До 12:00 часа в деня на напускане
 • При ранно настаняване между 08:00 - 13:00 ч се заплаща 50 % от цената на нощувката.
 • При късно освобождаване на стаята от 12:00 – 15:00 ч се заплаща 50 % от цената

на нощувката.

 • При продължаване на престоя, по-дълго от първоначално заявеното, хотелът

запазва правото си да предложи на гостите различни от първоначалните стаи.

 • Гостите на хотела са отговорни за всички щети, нанесени от тях по

обзавеждането и инвентара на хотела, както и за липсата на части от него.

 • Не е разрешено изнасянето на хотелско имущество.
 • Молим гостите на хотела да пазят тишина и да уважават правото на спокойствие

на останалите гости в часовете, определени за следобедна и нощна почивка.

 • Молим гостите на хотела да спазват общоприетите норми за хигиена и порядък.
 • На територията на хотела е строго забранено внасянето на всякакъв вид опасни за

здравето и безопасността запалителни, взривни, токсични, радиоактивни и други подобни

вещества и предмети.

ЛИЧНИ ВЕЩИ

 • Лични вещи на гостите, забравени в хотелските стаи или на територията на хотела, или намерени и предадени от служители или други гости се пазят в продължение на 60 календарни дни и се предават при поискване или се изпращат с куриер на посочен адрес за сметка на клиента.
 • Хотела не носи отговорност за загубени или откраднати вещи на територията му, както и за щети, причинени от трети лица.

КЛЮЧОВЕ

 • За всяка стая независимо от броя на гостите се предоставя един ключ, който се

оставя на рецепция при излизане от стаята. При загуба на ключ разходите по смяната на

бравата, ключа и ключодържателя са за сметка на госта.

 

ИНТЕРНЕТ

 • В хотела има осигурен безплатен свободен достъп до WIFI мрежа.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 • Ако сте гост в хотел Крамус, Ви информираме че е налична система за 24 часово видео наблюдение, която записва Вашите действия от влизането Ви в обектите ни до напускането Ви. От настаняването си в хотела до неговото освобождаване, всеки гост предоставя право да бъде сниман, видео записван, или заснеман, без заплащане или възнаграждение. Записите от всяка камера се съхраняват до 4 седмици на сървъри. Данните от записите се ползват само и единство в случай на кражби и нарушения на вътрешния ред или щети нанесени, както от гостите в обектите, контрагентидоставчици, служители и/или трети лица. Записите могат да бъдат предоставени само на органите на реда, след предоставен за целта документ.

 

 

 

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

 1. hotelkramus.com ще обработва всички данни и информация свързана с Вас според своята ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, която е събразена със законодателството на Република България и рекламента за защита на личните данни на ЕС - GDPR / 2018. За да обработим Ваша поръчка, ни е необходимо Вашето съгласие с тази политика!

 

 1. С използването на hotelkramus.com , Вие създавате потребителски профил, в който въвеждате Вашите персонални данни за достъп и лична информация. Останалите клиенти нямат достъп до тази информация.

 

 1. Никой от нашия екип няма да Ви поиска парола или каквито и да било данни за използване на hotelkramus.com. Ако получите подобно запитване, моля не отговаряйте. Вероятно става дума за опит за измама!

 

 1. hotelkramus.com може да съдържа банери и линкове към други сайтове. Тези връзки се предоставят за улеснение на потребителите. При кликване върху определени връзки и/или реклами е възможно да се активират cookies. hotelkramus.com не контролира тези cookies. Екипът на hotelkramus.com не носи отговорност за съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от hotelkramus.com , като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайта.

 

ФОРМУЛИРОВКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ :

 

авторско право – за целите на настоящите общи условия, авторското право означава изключително право на собственност на автора върху: литературно или художествено произведение; научна разработка; кино- или видео-филм; музика; телевизионно- или радио-предаване; сорс код на софтуер; бази данни със собствена или събирана информация; задание; чертеж; план; модел; прототип; изделие; технология или процес; научен, промишлен или търговски опит (know how); научен или пазарен анализ.

 

отстъпено право на ползване – правото дадено от автора на други лица по силата на договор за възмездно или безвъзмездно ползване на произведения

 

клиент (потребител) – всяко лице доброволно попълнило надлежно изизсканата лична информация в полето за резервация или направило успешна регистрация на сайта.

 

резервация – наричаме всяко доброволно инициирано от клиента (потребителя) действие по заявяване на дадена стая от електронната резервациона система на хотела. Всички резервации съдържат уникален индентификационен номер, дата и час на генериране, дата и час на потвърждение, IP адрес и вида интернет браузъра през които е инициирано действието, както и лична информация за клиента