Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 1. Въведение

 

1.1 Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на посетителите на сайта. В тази декларация обясняваме как ние ще приемаме, обработваме и съхраняваме вашата лична информация.

 

1.2 Разработвайки нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ние се водим от стандартите и изискванията на националното законодателство на Република България и Европейският регламент за защита на лични данни GDPR / 2018.

 

1.3 Ще ви молим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, всеки път когато за първи път, посетите нашия сайт от дадено устройство. С използването на нашият уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

 

1.4 Ще ви молим да се съгласявате с нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ и нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, всеки път когато генерирате нова резервация през сайта. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашите правила, Вие се съгласявате с прилаганите от нас политики и нивото на информационна защита което Ви осигуряваме.

 

 

 1. Събиране на лична информация

 

2.1 Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация за Вас:

 

(А) Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включващи вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, времетраене на посещение, посетените страници);

 

(Б) Информация, която ни предоставяте при генерирането на резервация в нашия сайт - име и фамилия, телефон за връзка, имейл адрес;

 

(В) Информация, съдържаща се във всякаква доброволна комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията и мета данни свързани с комуникацията), в това число и обменените текстови съобщения със свързаните наши профили в социалните мрежи, sms съобщения и електронната поща, изпратена от вас на домейн dunavplaza.bg;

 

(Г) Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

 

2.2 Преди да разкриете пред нас личната информация на друго (трето и/или трети) лице, трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването и, така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика. В тази връзка ще третираме всички създадени от Вас резервации и поръчки за собственост на лицата, чиито данни са вписани.

 

 

 1. Използване на личните Ви данни

 

3.1 Лична информация, предоставена ни от Вас ще се използва единственно за целите, определени в тази политика.

 

3.2 Ние може да използваме лична информация която сте споделили с нас:

 

(А) За да администрираме нашия сайт и бизнеса си;

 

(Б) За да персонализираме нашия сайт за вас;

 

(В) За да Ви предоставим продуктите и услугите си на нашия уебсайт;

 

(Г) За да Ви изпращаме декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;

 

(Е) За да Ви изпращаме извън маркетингови търговски съобщения;

 

(Ж) За да Ви изпращаме на имейл, известия, които сте поискани или очаквали – потвърждение на резервации, поръчки и/или промокодове;

 

(З) За да Ви изпращаме маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност, които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

 

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт и/или профили в социални мрежи, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който ни предоставите.

 

3.4 Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели, без вашето изрично съгласие.

 

3.5 Всички наши финансови транзакции се обработват чрез нашия доставчик на платежни услуги. Ние ще обменяме информация с нашия доставчик на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработка на плащанията, които правите във връзка с услуги заявени чрез нашия уебсайт - възстановяване на тези плащания и разглеждане на жалби и запитвания, свързани с такива плащания и възстановявания.

 

 

 1. Разкриване на лична информация

 

4.1 Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, професионални консултанти, доставчици и подизпълнители (куриерски фирми, банки, платежни институции), доколкото е разумно по вид, количество и обем и доколото е необходимо за целите, посочени в тази политика.

 

4.2 Ние може да разкрием вашата лична информация:

 

(А) До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;

 

(Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

 

(В) За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите);

 

(Г) На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

 

4.3 С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети страни.

 

 

 1. Интернационален обмен на данни

 

5.1 Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.

 

5.2 Към този момент оперираме на територията на Р България, като личните данни на нашите контрагенти се съхраняват и обработват в единен масив, по единни политики и технологии.

 

5.3 Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.

 

5.4 Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 5.

 

 

 1. Запазване на личната информация

 

6.1 Раздел 6 описва процедурите и политиките за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират, че ние се съобразяме с правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

 

6.2 Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

 

6.3 Вие имате право да поискате да бъдете „ЗАБРАВЕН“ от нас. С това си искане, вие се съгласявате да изтрием (заличим) потребителският Ви профил от сайта, както и свързаните с него лични данни – IP адреси, разглеждани страници, кореспондеция, метаданни, вашите търсения и предпочитания, данни за контакт – е мейл адрес, телефони.

 

6.4 Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 

(А) До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон – фактури, поръчки;

 

(Б) Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

 

(В), За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите);

 

6.5 Ние прилагаме политика на ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ на Вашите данни:

 

(А) Под ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ се има впредвид замяна на реалните Ви лични данни – имена, адреси, телефон и т.н. с нечетаем от човек псевдоним, с който никой освен нас не би могъл да Ви свърже.

 

(Б) Навсякъде в нашата ежедневна работа, където е възможно и не пречи на изпълнение на задачите ни, прилагаме политиката на ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ.

 

(В) Всички наши отдели и служители, които нямат пряко отношение с обработка на Вашите поръчки и плащания, боравят единствено с електронни и хартиени документи върху които е приложена политиката за ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ.

 

 

 1. Защита на личната информация

 

7.1 Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

 

7.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с пароли сървъри, във криптиран вид.

 

7.3 Всички електронни сделки, сключени чрез нашия сайт, както и обмена на трафик между Вашия браузър и сървъра са защитени с технология за криптиране.

 

7.4 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

 

 

 1. Изменения

 

8.1 Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

 

8.2 Вие се задължавате да разглеждате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте съгласни с всякакви промени в тази политика.

 

8.3 Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

 

 

 1. Вашите права

 

9.1 Вие може да поискате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

 

(А) Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.

 

(Б) Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност, преди да Ви изпратим данните (за тази цел, ние обикновено изискваме документ, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).

 

9.2 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

 

9.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

 

9.4 На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

 

 

 1. Други уеб сайтове - трети страни

 

10.1 Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

 

10.2 Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

 

 

 1. Актуализиране на информацията

 

11.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

 

 

 1. Cookies - Бисквитки

 

12.1 Нашият сайт използват бисквитки.

 

12.2 Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

 

12.3 Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

 

12.4 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързанa с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.

 

12.5 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.

 

12.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време. Повече информация за изтриване и блокиране на бисквитки на най-полпулярните браузъри, може да видите тук : Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, iOS и Internet Explorer

 

12.7 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

 

12.8 Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

 

12.9 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;

 

12.10 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

 

12.11 За да анализираме ползваемоста на сайта, персонализация на рекламите в него и за да Ви предоставим възможност за връзка през социалните мрежи, ние сме интегрирали следния програмен код на външни доставчици на услуги в сайта си:

- Google Analytics – за анализ на трафика и ползваемоста на сайта. Вие може да се възползвате от услуга за анонимизиране на своя IP адрес, като инсталирате следната приставка : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

- Google AdSence – услуга за контекстна реклама.

- Facebook Pixel – услуга за персонализация на рекламите.

- Facebook Messenger – услуга интегрираща Messenger Platform на нашия сайт.

 

12.12 Всяка от услугите по т. 12.11 може да използва свои собствени аналитични и рекламни бисквитки, информацията от които ние не свързваме директно с Вас и Вашите лични данни. Можете да ограничите или изтриете тези бисквитки, по начините описани в раздел 12.