Орлова чука - втората по дължина пещера в България

град Русе

Орлова чука - втората по дължина пещера в България

на 45 км от град Русе

Тя представлява сложен лабиринт от преплитащи се галерии, тунели, пропасти, еворзионни котли, големи и малки зали с малко, но много красиви пещерни образувания. Още с влизането в пещерата се разкрива огромната Концертна зала, наречена така след забележителния концерт на Русенския симфоничен оркестър през 1977 г. В средата на залата е красивият Голям сталактон (висок 3,5 м, с диаметър 50 см), а в периферията многобройни сталактити и сталагмити образуват фигури и композиции - Пирамидите, Безлистната гора, Семейството, Орлицата, Пчелина, Гейзера и много други. Подземното царство на Орлова чука изобилства от приказни кътчета - Голямата галерия, Космическата зала, заличките Рая, Деветото небе, Десетото небе и др. Стените им са покрити с арагонитови кристали и дендритови друзи, които искрят в различни цветове. Най-голяма е залата Големите сипеи. Максималната й височина е 34 м. Таванът е покрит с невероятни образувания, а високо по стените личат останки от подовете на по-горните етажи, срутени при земетресения. От тях са останали огромни скални блокове по дъното на залата. Температурата на въздуха в залата е постоянна - около 14,5 градуса по Целзий, а относителната влажност е между 85-92 %. През зимата пещерата е убежище на няколко десетки хиляди прилепи от световно застрашените видове голям и южен подковонос. Естественият вход на пещерата се намира на около 40 м височина над река Черни Лом. За по-добър достъп през 1959 г. са изградени каменни стъпала и е прокопан изкуствен вход, доста по-ниско от естествения. Пещерата Орлова чука е открита случайно през 1941 г., благоустроена е през 1961 г., а от 1963 г. е обявена за природна забележителност. Името й е свързано със скалните орли, които гнездят в скалните венци край пещерата. Близките до входа части на пещерата са били обитавани от човека през каменната епоха преди повече от 40 000 до 2000 г. пр. Хр., за което свидетелстват намерените каменни сечива. Къде: на 11 км източно от град Две Могили, на 45 км от град Русе, България Кога: целогодишно